Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Zbór w Jeleniej Górze

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie"  Mat. 11,28 


Niesamowite odkrycia.


stat4u