Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Zbór w Jeleniej Górze

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie"  Mat. 11,28 

Za pieniądze możesz kupić:

łóżko, ale nie sen
wiedzę, ale nie rozum 
przyjemności, ale nie szczęście  
lekarstwo, ale nie zdrowie 
służących, ale nie przyjaciół

Za pieniądze kupić nie możesz:

miłości, choćbyś nawet kupił władzę 
przyjaźni, choćbyś nawet kupił respekt
sprawiedliwości, choćbyś nawet kupił sędziego
nadziei, choćbyś nawet kupił  obietnice

Jakim wartościom hołdujesz w swoim życiu?
Na ile są one trwałe i niezawodne ?
Kto jest ich gwarantem?

Czy wiesz, że to, czego nie możesz kupić za pieniądze,
Bóg chce Ci dać za darmo przez Jezusa Chrystusa?

Czy jest On już Twoim przyjacielem i Panem?
Jeśli nie, być może jest to czas, aby Go poznać i pokochać.
Pomyśl o swoim życiu ... marzeniach ... ideałach ...

Dzięki Jezusowi Chrystusowi możesz stać się lepszym mężem,lepszą żoną, rodzicem, synem, cóką; być bardziej użytecznym dla otoczenia, wolnym od zgubnych nałogów. 


stat4u