Jesienne integracje

Prace porządkowe na posesji kościoła to nie tylko pożyteczne zajęcie. Wspólna praca to także okazja do integracji zboru. Dziękując tym 12 osobom oraz malutkim i nieco większym dzieciom, a także młodzieży za udział w tym naszym wspólnym spędzaniu czasu pragnę dedykować słowa Ap. Pawła z 1 Listu do Koryntian: A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą (1Kor 10.31). Jedność Kościoła jest bowiem tym, co Panu się podoba i przez co możemy chwalić Jego imię.

Wielu z nas, pomimo chęci nie mogło być z nami 12 listopada.

Tym zaś, którzy być nie chcieli szukając różnych powodów by się usprawiedliwić przed samym sobą lub nawet nie próbując się usprawiedliwiać dedykuję słowa samego Boga zapisane przez proroka Aggeusza: Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? (Ag 1.4).

Nie tak ważne jest to, że nie byliście! Ważne jest to z jakiego powodu nie byliście. Sami sobie powiedzcie, co jest dla was ważniejsze niż służba dla Pana? Czy rzeczywiście dobry to jest wybór?