Zawieszenie nabożeństw

Oświadczenie Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP
(…)
Zdając sobie sprawę, że to co obserwujemy, wpisuje się w przepowiedziane przez Pismo Święte znaki czasu, świadczące o stanie naszej planety przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, wzywamy do modlitw w intencji rozwiązania przez Pana Boga wszystkich problemów tej ziemi.
Wspomagajmy też wzajemnie modlitwami i praktycznym działaniem. Pomagajmy słabszym i starszym. Ufajmy Bogu i nieśmy zaniepokojonym ludziom nadzieję zbawienia w Jezusie Chrystusie
Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Oświadczenie Rady Zboru Jelenia Góra:
Kochani. W związku z obecną sytuacją w Polsce i zarządzeniami Rządu RP , które dotyczą ograniczeń zgromadzeń, podjęliśmy decyzję o czasowym zawieszeniu naszych nabożeństw sobotnich w kościele przy ul. Panieńskiej.
Modlę się o to, aby w tym czasie nasza wiara jedynie wzrastała i umacniała się. Niech nasz dobry Bóg będzie naszym Pokojem – przecież zbliża się nasze wybawienie!
pr Andrzej Sieja

Zainteresowanych wspólnym studium Biblii, a zwłaszcza jej proroctw na koniec czasów prosimy o kontakt z liderami grup domowych lub z członkami Rady Zboru. Zapraszamy też do wspólnych modlitw i nabożeństw przez komunikatory oraz w sieci (zob. zakładka: Nabożeństwa)