Świadomi skomplikowanych warunków jakie zaistniały w wyniku pandemii COVID-19, pragniemy podkreślić, że sytuację tą postrzegamy w kontekście wypełniających się znaków czasu przepowiedzianych przez Jezusa oraz Apostołów.  Życie i aktywność Kościoła są realizowane w atmosferze wiary do Wszechmogącego Boga, który prowadzi świat, Kościół oraz poszczególnych ludzi do przełomu dziejów związanego z powtórnym przyjściem Jezusa. Decyzje władz państwowych, dopóki nie przekraczają granic Bożego Prawa, będą realizowane przez nasz Kościół i jego wyznawców.

W związku z tym, Rada Zboru w Jeleniej Górze, respektując wymogi sanitarne określone decyzjami polskiego rządu,  podjęła decyzję
o czasowym zawieszeniu standardowych nabożeństw.
Sobotnie nabożeństwa w kościele przy ul. Panieńskiej  odbywają się dla ograniczonej liczby osób o godzinie 10:00. Ponadto, organizowane są spotkania “on line”, spotkania plenerowe oraz  nabożeństwa w małych grupach
z animatorami grup domowych.

ZAPROSZENIE (pdf) na wykłady on-line:

CO NOWEGO NA STRONIE?

16 IV 2021 : Nowe wykłady (Pavel Goia; Szymon Wygnański) w zakładce  “U kresu czasów

23 III 2021: Do pobrania, w zakładce “Klub zdrowia“, lutowy numer biuletynu “Chrońmy Zdrowie“. Jesteśmy albo pełni miłości … albo pełni lęku – powiedział Albert Einstein. W koronawirusowym zamieszaniu warto wiedzieć, że lęk jest naturalną reakcją na sytuację, którą odbieramy jako zagrożenie. W polecanym numerze biuletynu dowiemy się jak możemy sobie z nim radzić. W biuletynie jest również mowa o ekologicznym sprzątaniu, nie tylko naszego domu, ale i nasze jelita..

15 II 2021 : I nie spostrzegli się, że nastał potop – w zakładce  “U kresu czasów

11 II 2021 : Jak za dni Noego. Historia odkrycia Arki Noego. Czasy Końca – w zakładce  “U kresu czasów

5 I 2021: Zbyszek Rutkowski.   Znamię bestii i pieczęć Boga – kazanie  “on line” wygłoszone  w grudniu 2020 roku.  Zobacz też zakładka “Kazania”

22 XI 2020:  “Jak przetrwać koniec świata?” W zakładce  “U kresu czasów” podano link do pierwszego z cyklu 10 wykładów na temat biblijnego scenariusza ostatnich wydarzeń na starej Ziemi.

1 XI 2020:  “Ostatnia Noc Sodomy” to pierwsza część cyklu “Król Ahab” Jana W.klif-a. Jest to film o końcu naszej cywilizacji. Zapraszam do zakładki “U kresu czasów” z tym i wieloma innymi linkami do wykładów na temat wydarzeń czasów końca.

16 VI 2020:  Internetowe spotkania z pastorem Andrzejem Sieją: Świat mówi o korona-wirusie – a my niezmiennie o Jezusie .  Zobacz zakładka “Kazania”

24 I 2020:  W zakładce: Historia zboru możesz dowiedzieć się, jakie są współczesne konsekwencje pewnego dialogu, sprzed pół wieku, pastora Tadeusza Przychodzkiego z księdzem ewangelickim Jajte. Dodano także nowe treści i linki w zakładce “Wielki Bój“.

20 XII 2019: W zakładce “Wielki Bój” dodano linki do wykładów Stephena Bohra na temat wydarzeń w czasach końca będących kulminacją wielkiego boju.

23 XI 2019: Zapraszamy na retransmisję wieczoru autorskiego z Iwoną Fijałkowską – polskim tłumaczem Wielkiego Boju, który odbył się dnia 22 listopada 2019 r. w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
Wielki Bój – spotkanie z polskim tłumaczem