Zaproszenie na Wystawę Biblii

DO POBRANIA:
1. Nagranie z koncertu, który się odbył w Kościele ADS w ramach Nocy Muzeów Jelenia Góra 2023
2. Obszerny przewodnik dla zwiedzających wystawę Biblii (plik pdf)

Czym dla Państwa jest Biblia? Czy jest to książka, w której zdarzają się godne uwagi życiowe rady od mądrych ludzi przeplatane zbiorem podań przeredagowanych ze starodawnych mitów sumeryjskich o anunnaki? A może jest to tylko publikacja o historycznym dla Żydów znaczeniu? Dla chrześcijan Biblia to listy od Boga napisane do ludzi przez ludzi ukazujące sens naszej ziemskiej pielgrzymki.
Choć greckie słowo „biblia” jest liczbą mnogą od „biblos”, co znaczy księga, zwój, dziś kojarzy się już tylko z jedną księgą – Pismem Świętym. Faktycznie nie jest ona jedną księgą ale 66 księgami (39 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu) napisanych przez 40 różnych autorów na przestrzeni 1300 lat. Do niektórych przekładów dołączono także 7 ksiąg deuterokanonicznych.
Niezależnie jednak, czym dla Państwa jest Biblia, trzeba obiektywnie zauważyć, że o żadną inną książkę w historii ziemi nie toczy się taki zażarty bój.
Śledząc historię Biblii poznacie Państwo przebieg boju o Bożą prawdę, jego strony oraz metody jakimi się one posługują. Poznacie bohaterów, którzy wciągnięci przez studiowanie słowa Bożego zmieniają swe życie całkowicie powierzając je Bogu.
Bój o słowo Boże to nie tylko historia – to teraźniejszość i przyszłość. Siły ciemności stosują podobne, sprawdzone przez wieki metody. Poznajmy je i uczmy się jak nie dać się odwieść od drogi Jezusa.
Na wystawie uświadomicie sobie Państwo, jak wielką rolę w historii świata odgrywało, odgrywa i będzie odgrywać Słowo Boga. Jest ono albo przedmiotem uwielbienia albo narzędziem służącym do manipulacji.

Wystawę można podzielić na następujące “perykopy”:
1. Teksty pozabiblijne potwierdzające wydarzenia opisane w Biblii
2. Czy Prawo (Tora) spisane pod Górą Synaj było adresowane tylko do Żydów?
3. Zwoje z Qumran a Kodeks z Aleppo
4. Biblia, którą posługiwał się Jezus
5. Biblia dla pospólstwa – dzieło Hieronima
6. Chrześcijaństwo w Polsce przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I?
7. Bój o Słowo Boże – Waldensi, Wiklif, Hus
8. Gutenberg – największy bankrut XVI wieku
9. Erazm z Rotterdamu i Textus Receptus
10. Która Biblia jest najlepsza?
11. Wyklęci przez Lutra i Zwingliego
12. Jak Tyndale z kościoła uczynił wspólnotę, za co został spalony na stosie?
13. Terror we Francji i Biblia dla pielgrzymów
14. Anglia i Biblia Króla Jakuba
15. Hexaple, poligloty i synopsy
16. Pierwsze polskie starodruki -czyli historyja żałosna a straszliwa o bruszeniu
17. Czasy Zygmuntowskie i tolerancja religijna
18. Ku najmilejszemu czytelnikowi, czyli jak powstało „o” z kreską?
19. O rytmach, rymach i akrostych w polskich przekładach psalmów
20. Katolicka Biblia Lutra stworzona przez lwowiaka
21. Jak Radziwiłł Sierotka walczył z reformacją?
22. Biblia dla arian
23. Rogaty Mojżesz w Biblii Jakuba Wujka
24. Jezus “kuszony do Dyabła” w Biblii zafundowanej przez astronoma z Gdańska
25. XIX i XX WIEK – rozwój krytyki biblijnej

Przewodnicy oprowadzający po wystawie dostosują program zwiedzania do Państwa zainteresowań. Również i dla dzieci, nawet tych najmniejszych, nie będzie to czas nudów. Szczególnie zapraszamy nauczycieli religii, historii, języka polskiego aby przyprowadzały na wystawę swoje klasy. Wcześniejszy kontakt z organizatorem wystawy na telefon 502 641 541 pozwoli na lepsze zorganizowanie zwiedzania.

Kulminacyjnym wydarzeniem wystawy był koncert muzyki chrześcijańskiej połączony z opowieściami o historii obiektu przy ulicy Panieńskiej 36 i zwiedzaniem kościoła. Koncert odbędzie się dnia 13 maja 2023 roku o godzinie 18.00 w ramach Nocy Muzeów w Jeleniej Górze.

DO POBRANIA:
1. Nagranie z koncertu, który się odbył w Kościele ADS w ramach Nocy Muzeów Jelenia Góra 2023
2. Obszerny przewodnik dla zwiedzających wystawę Biblii (plik pdf)

%d bloggers like this: