O nas

KIM SĄ ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO

(Aby dowiedzieć się więcej o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego kliknij tutaj i obejrzyj  film fabularny: POWIEDZ TO ŚWIATU)

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem chrześcijańskim, wywodzącym się z grona denominacji protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej (USA), które w 1888 roku dotarło także na ziemie polskie (Wołyń). W swojej nauce kładzie szczególny nacisk na:

  • wiarę, która jest Bożym darem dla człowieka,
  • Pismo Święte, Biblię, jako jedyny autorytet w sprawach tejże wiary,
  • podkreśla naukę o stworzeniu świata według opisu biblijnego (odrzuca np. ewolucję),
  • świętuje chrześcijańską sobotę, jako siódmy dzień tygodnia, zgodnie z przykazaniem Bożym,
  • chrzci dorosłych, którzy pragną połączyć swe życie z Bogiem, przyjmując Jezusa Chrystusa za swego Zbawiciela i Jego przebaczenie, dostępne dzięki ofierze na Golgocie,
  • oczekuje powrotu Jezusa, jako kulminacyjnego wydarzenia bliskiej już przyszłości, zgodnie z biblijnymi proroctwami.

Wzrost Kościoła oraz jego aktywność we wszelkich dziedzinach życia możliwe są dzięki zrozumieniu, że wszystkie wzajemne zależności są istotne — w kontaktach z Bogiem, w małżeństwie, w rodzinie, poprzez społeczność z ludźmi na całym świecie oraz także ze środowiskiem wokół nas.

Dużą rolę w adwentyzmie odgrywa nacisk, jaki Kościół kładzie na sprawy zdrowia. Ma to przejaw nie tylko w prowadzonych przez Kościół licznych ośrodkach zdrowia (szpitale, sanatoria, przychodnie, kliniki), ale także w nauczaniu zdrowego stylu życia, prowadzeniu szkoleń zdrowej kuchni, walce z nałogami i praktykowaniu zdrowej diety wegetariańskiej.

Jednak ponad wszystko Adwentyści Dnia Siódmego to ludzie nadziei, ludzie, którzy oczekują lepszej przyszłości obiecanej wszystkim wierzącym przez Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie na Jego powrót jest głównym motorem do życia i działania.

Adwentyści to ogólna nazwa wspólnot protestanckich nawiązujących do profetyzmu, mesjanizmu i millenaryzmu, wyrosłych z ruchu tzw. drugiego adwentu. Adwentyści dnia siódmego to najliczniejsza wspólnota adwentystów, której początki sięgają 1845 r. Nazwa adwentyści dnia siódmego została przyjęta w 1860 r. w Battle Creek w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych, a Kościół ten został oficjalnie utworzony na Generalnej Konferencji w 1863 r. (wtedy ruch łączył 125 zborów/parafii i gromadził 3,5 tys. wyznawców). Od 1864 r. adwentyści są w Europie, dzięki pastorowi Michałowi Belinie-Czechowskiemu, byłemu księdzu katolickiemu, który przebywając kolejno we Włoszech, Szwajcarii, Rumunii i na Węgrzech głosił idee adwentyzmu.

Nazwa i misja Kościoła

Dwa ważne wierzenia związane są z nazwą Adwentyści Dnia Siódmego. Jesteśmy ludźmi, którzy gorąco wierzą w bardzo bliskie, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa — od tego pochodzi nazwa „adwentyści”. Druga nazwa — „dnia siódmego” — związana jest z dniem danym przez Boga, siódmym dniem tygodnia, sobotą, jako cotygodniowym świętem ku Jego czci. Adwentyści nazywają to święto sabatem lub, jak w tradycji judaistycznej, szabatem.

NASZA MISJA

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest głoszenie wszystkim ludziom wiecznej Ewangelii w kontekście tzw. trójanielskiego poselstwa
z księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, aby prowadzić ich do przyjęcia Jezusa jako osobistego Zbawiciela, połączenia ich z Jego Kościołem oraz przygotowania na Jego bliski powrót.