Nabożeństwa

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa, które  odbywają się
w soboty o godzinie 10:00 i o 12:00 w naszym kościele
w Jeleniej Górze przy ul. Panieńskiej 36

Komunikat:

Z potrzeby zachowania wymaganych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa epidemicznego wprowadziliśmy zmienioną formę sobotnich nabożeństw. Odbywają się one w dwóch terminach: o godzinie 10:00 i o godzinie 12:00  i są skrócone do półtorej godziny.  Zajęcia dla dzieci i młodzieży są prowadzone o godzinie 12:00.

Rządowe przepisy epidemiczne ograniczają liczbę uczestników do 50% miejsc w kościele przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Zachowanie dystansu dotyczy także członków rodzin.
Oznacza to, że w sali nabożeństw może przebywać do 24 osób.
Do limitu nie wlicza się osób sprawujących kult religijny, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
                W obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

              W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z  członkami  Rady


Zapraszamy również do  pracy w grupach domowych (zob. zakładka “ grupy domowe”)

Plan usługiwania na styczeń 2022 r. (do pobrania)