Nabożeństwa

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa, które  odbywają się
w soboty w godzinach od 10:00 do 12:30, w naszym kościele
w Jeleniej Górze przy ul. Panieńskiej 36

Harmonogram kazań i wydarzeń:

      Od dnia 25 czerwca 2021r. wznowiliśmy regularne spotkania i nabożeństwa   w kościele.  Rządowe przepisy epidemiczne ograniczają liczbę uczestników do 75% miejsc w kościele przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Zachowanie dystansu dotyczy także członków rodzin.
Oznacza to, że w kościele może przebywać do 190 osób.
Do limitu nie wlicza się osób sprawujących kult religijny, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
                W obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Jeżeli liczba uczestników nabożeństwa przekroczy wymagane limity, zgromadzenie odbywać się będzie  w przykościelnym parku.  Nie wprowadzono tutaj wprawdzie limitu uczestników oraz obowiązku zakrywania usta i nosa ale wymagane jest zachowanie dystansu 1,5m.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

              W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z  członkami  Rady


Zapraszamy również do  pracy w grupach domowych (zob. zakładka “życie zboru/ grupy domowe)

Plan usługiwania na październik 2021 r. (do pobrania)