Zjazd Młodzieży – podsumowanie

Dnia 29 sierpnia 2021 roku zakończył się trzydniowy Zjazd Młodzieży KADS – Jelenia Góra 2021. Ogromny wkład pracy organizacyjnej pastora Tytusa Gudzowskiego wydał owoce. On i duże grono zaangażowanych osób wzięło na siebie odpowiedzialność za sprawny przebieg tego spotkaniu. W imieniu Rady Zboru pragnę złożyć gorące podziękowania dla zespołu muzycznego „WNIM wiara, nadzieja i miłość” składającego się w głównej mierze z członków szczecińskich zborów, dla Jonatana K. za obsługę nagłośnienia, dla prowadzonego przez Sarę K. zespołu przygotowującego posiłki, Ani J. za „błysk” w toaletach i wszędzie, Tomka K. za zorganizowanie wyjścia ewangelizacyjnego do Parku Zdrojowego w Cieplicach, Andrzejowi K. za poprowadzenie nocnej wycieczki do Zamku Chojnik, dla prowadzących nabożeństwa, dla opiekunów dzieci, parkingowych, diakonów, ekipie namiotowej. Oni nie bali się, albo raczej – jak zauważył pastor Andrzej Sieja – pomimo obaw podjęli się Bożego dzieła, bo wiedzieli, że jest to Boże dzieło.

Zjazd od kuchni

Jeleniogórskie zjazdy młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zamykają zwykle sezon letni, lecz tym razem raczej otworzyły sezon jesienny. Pogoda nie dopisała – zimno, mokro, deszczowo, ale na pewno nie smutno! Bo jak, jeśli blisko setka młodych ludzi i więcej niż drugie tyle nieco starszej młodzieży cieszy się Bogiem w odnowionym jeleniogórskim kościele? Pastor Andrzej Sieja z entuzjazmem sprawozdaje jakaż to Boża opatrzność czuwała nad odnowieniem „image” starego kościoła w Jeleniej Górze! -Remont tego budynku zaczynaliśmy mając 4 tysiące, a cała inwestycja przekroczyła 150 tys. złotych – oznajmia pastor. Pomagali ludzie, którzy ledwie wiążą koniec z końcem, ucząca się młodzież, najmniej spodziewani ofiarodawcy, ludzie którzy nigdy nie widzieli tego kościoła. Dla jeleniogórskich Adwentystów było to żywe świadectwo Bożego prowadzenia, a dla zatrudnionych pracowników z brygad remontowych – skuteczna ewangelizacja.

Ten budynek będzie służył Bogu, Kościołowi i miastu – deklaruje pastor Andrzej Sieja w imieniu jeleniogórskich Adwentystów.

Pastor Marek Micyk namawia zebranych do Bożego inwestowania. Fajnie jest być posiadaczem bitcoin-ów lub spędzać wakacje na Malediwach, ale złe inwestowanie w wymiarze duchowym – to jest dopiero tragedia! Kiedy człowiek jest we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi, kiedy czuje pokój w sercu – to najlepsza inwestycja życia. Prawdziwy skarb to dobra, bliska relacja z Bogiem. To naprawdę jest skarb, w który warto inwestować (Mk 10.28-30). Ja wam mówię – apeluje pastor – zainwestujcie w Boże Królestwo!

Zainwestujcie w Boże Królestwo, które w prezentacji przedstawionej przy Parku Zdrojowym w Cieplicach zobrazowane jest przez kamień z nieba obracający w pył królestwa ziemskie wszechczasów

Czy słowa tu do nas skierowane pozostaną historią, czy też – jak pragnie główny mówca Zjazdu 2021 pastor Dariusz Lazar – obudzą nas z laodycejskiego snu i skłonią do uczynków wiary? – „Nie mówcie do Mnie „Panie, Panie” jeśli nie chcecie czynić tego, co Ja wam mówię” – cytuje mówca słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza (6.46). Ale wy nie chcecie słuchać, bo jak postępujecie, gdy ktoś was obrazi? Albo, jeśli ktoś nie mając prawa oczekuje coś od ciebie, to czy dasz mu jeszcze więcej? Jaki byłby dziś Boży Kościół, gdyby chrześcijanie walczyli o to, aby mieć się dobrze, aby jakoś żyć? Jeśli jest tu ktoś, kto słucha… niech nie rozdziela idei wyrażanej jego słowami od tego, jak wygląda jego życie. Nie pozwólmy umrzeć temu, do czego zostaliśmy powołani – apeluje pastor na zakończenie swego kazania. Wówczas będziemy mówić „Panie, Panie” i będzie nam ciężko. Nie bójcie się! Zmagajmy się i zwyciężajmy, bo warto jest zwyciężać z Jezusem.

Nagrania kazania wygłoszonego dnia 28 sierpnia 2021 roku przez pastora Dariusza Lazara podczas nabożeństwa sobotniego Zjazdu Młodzieży w Jeleniej Górze dostępne jest na w zakładce „Kazania

%d bloggers like this: