Świadomi skomplikowanych warunków jakie zaistniały w wyniku pandemii COVID-19, pragniemy podkreślić, że sytuację tą postrzegamy w kontekście wypełniających się znaków czasu przepowiedzianych przez Jezusa oraz Apostołów.  Życie i aktywność Kościoła są realizowane w atmosferze wiary do Wszechmogącego Boga, który prowadzi świat, Kościół oraz poszczególnych ludzi do przełomu dziejów związanego z powtórnym przyjściem Jezusa. Decyzje władz państwowych, dopóki nie przekraczają granic Bożego Prawa, będą realizowane przez nasz Kościół i jego wyznawców.

W związku z tym, Rada Zboru w Jeleniej Górze, respektując wymogi sanitarne określone decyzjami polskiego rządu,  podjęła decyzję
o czasowym zawieszeniu standardowych nabożeństw.
Sobotnie nabożeństwa w kościele przy ul. Panieńskiej  odbywają się dla ograniczonej liczby osób o godzinie 10:00. Ponadto, organizowane są spotkania “on line”, spotkania plenerowe oraz  nabożeństwa w małych grupach
z animatorami grup domowych.

ZAPROSZENIE (pdf) na wykłady on-line: